topmenu

Life Review en Life Review Therapie

Life Review

Herinneringen dragen bij aan het zelfbeeld, in positieve en negatieve zin. Onbewust zijn mensen – zeker op een wat gevorderde leeftijd – voortdurend bezig met zelfevaluatie. En dan blijken vooral emotionele herinneringen van grote invloed te zijn op de betekenis die mensen aan hun leven geven. Life Review is een methodische (her)waardering van de eigen levensloop, met speciale aandacht voor emotionele herinneringen. Door herinneringen vanuit een ander, meer aanvaardend en betekenisvol perspectief, te bekijken, ontstaat integratie van positieve en negatieve ervaringen. Dit leidt tot een positiever zelfbeeld.

Life Review Therapie

Life Review Therapie is een interventie, bedoeld voor ouderen met licht depressieve klachten. Mensen met depressieve klachten hebben meer moeite om zich specifieke gebeurtenissen in detail te herinneren dan mensen zonder deze klachten. Zij herinneren zich vooral globale, negatief gekleurde, episoden uit hun leven. Dit is een neiging tot overgeneraliseren, die heel typisch is voor mensen met een depressie.

Life Review Therapie omvat een protocollaire training, waarna mensen zelf in staat zijn om specifieke positieve herinneringen op te halen. De training is individueel en bestaat uit vijf gesprekken van 45 minuten. De interventie is wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden voor de behandeling van depressieve klachten1. .

 

1 Bohlmeijer, E., Steunenberg, B., Leontjevas, R., Mahler, M., Daniël, R., Gerritsen, D. (2010). Dierbare herinneringen. Protocol voor individuele life-review therapie gebaseerd op autobiografische oefening. Enschede: Universiteit Twente.

AGB-code 94104140 KvK 54001161