topmenu

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) is een bewezen effectieve behandeling bij diverse psychische klachten. ACT vergroot de mentale flexibiliteit en weerbaarheid.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van deze therapievorm is, dat lijden (pijn) bij het leven hoort. ACT leert u te accepteren waar u geen macht over hebt.

Een tweede uitgangspunt van ACT is, dat uw leven rijker en zinvoller wordt naarmate u meer inzicht krijgt in wat echt belangrijk en betekenisvol voor u is. ACT helpt u verbinden met die waarden, uw ‘gekozen levensrichting’. Daar hoort het nemen van actie bij.

Net zoals bij cognitieve gedragstherapie (CGT) speelt het leren herkennen van negatieve gedachten een belangrijke rol. CGT en ACT gaan echter op een andere manier om met negatieve gedachten.

CGT           opsporen, toetsen en veranderen van de inhoud

ACT            opsporen, herkennen en afstand nemen / loslaten

 

AGB-code 94104140 KvK 54001161