topmenu

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een kortdurende behandelvorm. De uitgangspunten bij deze therapievorm zijn:

  1. ieder gedrag is aangeleerd (en kan dus worden afgeleerd);
  2. mensen geven actief betekenis aan gebeurtenissen in hun leven;
  3. het geven van betekenis (cognities of gedachten) is ook een vorm van gedrag.

De gedachten die mensen over gebeurtenissen hebben zijn per definitie subjectief en persoonlijk gekleurd. Door negatieve gedachten kan men angstig en/of somber worden. Meestal gaat men situaties die deze negatieve gedachten oproepen, vermijden.

Tijdens de therapie brengen we samen de negatieve gedachten en de gebeurtenissen/situaties die daarbij horen in kaart. Daarbij hoort altijd het maken van huiswerk – meestal het bijhouden van een dagboekregistratie. Vervolgens word u uitgenodigd om te oefenen in het opzoeken van de situaties die de negatieve gedachten uitlokken. Het doel daarvan is om de negatieve, irrationele en disfunctionele gedachten (de ‘denkfouten’) langzamerhand te laten uitdoven. In plaats daarvan komen dan meer adequate cognities en vermindert de angst en/of somberheid.

AGB-code 94104140 KvK 54001161